NGRITJA SHPIRTËRORE

>> Saturday, March 10, 2007


Ishte viti i 10 i misionit të tij
Pejgamberi ishte i dëshpëruar
Humbi axhën Ebu Talib,
Humbi Hatixhen që e kishte grua.


Ai All-llahut iu Drejtu
O I Mëshirshëm jarabi
Më ndihmo e më udhëzo,
Më merr mua aty tek ti.


Dhe All-llahu e dëgjoi
Xhibrilin me burak e dërgoi
Për shtatë kah qiell së bashku shkuan
Botë më botë pejagamberët i takuan .

Ata të gjithë e nderuan
Me selam iu drejtuan ,

Dhe arriti ne fronin e All-llahut të Madhëruar
Fron ky të cilin asnjë qenie njerëzore se kishte takuar
All-llahu e priti dhe e nderoi
Për herë të parë ball për ball e takoi .

Rrugës kur u kthye shumë gjëra takoi
Xhibrili me urtësi i shpejgoi
Andaj Mir'axhi ka shumë rëndësi
Sepse na sjell dhe shumë porosi.

Andaj vëllezer edhe motra
Sa më shumë punë të mira të punojmë
Për të gjitha të mirat All-llahun ta falënderojmë ,
Ditë për ditë ATË ta Madhërojmë.
Zana Sharku

Nxënëse e klasës së 11-të
Rahovec

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP