Ate Dite

>> Sunday, December 31, 2006Atë ditë

Do të flet syri

Për gjërat që ka parë

Për të mirën e të keqen

Për shikimin e shpërlarë

Atë ditë Do të flet veshi

Për dëgjimin në këtë botë

Për t'lejuarën, për përgjimin

Madje për çdo fjalë të kotë

Atë ditë Do të flasin

Edhe këmba e dora tok

Për çdo hap që është bërë

Për çdo goditje pa nevojë

Atë ditë Do të hesht gjuha

Ajo foli në këtë botë...

Kur të shkapërderdhen yjet

E të qahet qielli

Kur të përzihen detet

E të humb shkëlqimin dielli.

Kur të dridhet fuqishëm Toka

E të shemben malet

Kur të humb bukurinë agimi

E të trazohen varret.

Kur nëna të braktis fëminë

E jetimi të kërkon hakun

Kur tirani të ulurinë

E dëshmori të ndalë gjakun.

Atë ditë Do të flet zjarri

Atë ditë Do të sundon vapa

Atë ditë Ah, atë ditë Atë ditë

Nuk ka kthim prapa.


Hasan Baftjari


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Në dashtë ZotiNastradini ish qetuar

Dhe po rrij duke mejtuar;

Po përnjëherë u xgjua,

Së shoqes i tha:

"O grua,Nesërë jam për në veshtë,

Se s'kam vatur këtë vjeshtë,

Sindëkur vinja qëmoti.

"Plaka tha : "Në dashtë zoti."

Nastradini i tha :

"UnëS'e këllas zotnë në punë,

E shoh vetë punën time,

E nuk e vë nër mundime,

Që të doj' a të mos dojë,

Se nukë më flet me gojë.

"Kështu the, o jetëgjatë!

Papo u ngrite me natë,

More shportat e gomarë,

Po s'të vate udha mbarë!

Për rrush del njeriu i mjerë

E sjell shkarpa shumë herë.

Gjithë bota po punonin

E udhëtë po ndrejtonin.

Nastradinë kur e panë,

E zun' e më nuk e lanë:

Gjithë ditën gur' i gjori

Mbajti edhe pagë s'mori.

I këputur, i drobitur,

I lodhur, i kahënitur,

Natën në t'errët u kthye,

Me pluhurë mbi qyrdye!

Erth më der' e trokëlliti,

E shoqja nga shkalla xbriti,

Tha : "Kush ësht' aty më derë?"

Pa tha Nastradin' i mjerë:

"Në dashtë zoti, jam unë,

Që vajç' e s'bëra dot punë!"

Pa më nesëret një fqinjë,

Q'ish i varfër e pa linjë,

Erth e i kërkoi gomarrë,

Duke thënë ca më parë:

"Jemi pa buk' e pa ngrënë,

Në mulli drithë kam shpënë,

Gjer më tani është bluar,

Po s'kam kafsh', o i uruar.

"Nastradini, pa mejtuar,

Tha : "Për dru e kam dërguar,

Ka vaturë që me natë,

I varfëri veshgjatë.

"Ajy tha "e kam dërguar",

Gomari palli në quar!Fqinja tha :

"Pse më gënjeni,Të drejtënë s'ma rrëfeni?

Ja se ku pëllet gomari,

Qysh e ka marë druvari!

"Nastradini tha :

"S'kam parëKshu, të besojnë gomarë!

Me fjalën time s'je nginjur,

Që jam sot plak e i thinjur,

Po dëgjon gomarrë ç'thotë,

Q'është pa mënt e flet kotë.

Njeriu që dëgjon gomarrë,

S'e ka punën mbroth e mbarë.

"Kështu tha, po të vërtetën

E thosh gomari, të shkretën.


Naim Frasheri


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Perëndija
Ç'sheh, është zot'i vërtetë,
Ç'dëgjon, është zër'i tija,
Gjithë ç'ka e s'ka në jetë,
Eshtë vetë perëndia.

Mos shiko valëtë p'anë,
Mos të gënjenjë rremeti,
Të tëra një burim kanë,
Gjithë ngrihen pej një deti.

Në det të math e të gjërë
Çdo valë që të sheh syri,
Atje është deti tërë,
Po valëtë mirë qyri.

Kur ta zësh gjënë të bërë,
Esht' ashtu me të vërtetë,
Po ta vësh re gjat' e gjërë,
Esht' ajy bërësi vetë.
Dhe kush flet edhe ç'gjë flitet,
Ç'duket e s'duket në jetë,
Dhe kush sheh dh'ajo që shihet,
Zot' i vërtet' është vetë.

Se e tërë gjithësia,
Që nuk' i gjëndetë fundi,
Eshtë vetë perëndia,
Për atë s'ka vënt gjëkundi.

Eshtë në shesht perëndia,
I verbëri s'munt ta shohë,
Ajo është gjithësia,
I dituri munt ta njohë.

Pe një lulezë kur shohim
Dhe të vëmë re një fletë,
Me dituri munt ta njohim
Q'atje 'shtë zot' i vërtetë.

Eshtë në shesht perëndia,
Sicilido munt ta njohë
Po s'e mbuloi e padija,
Njeriu tekdo munt ta shohë.

Kush do ta shohë të tërë,
Të shohë mirë njerinë,
Vethen' e tij re të vërë,
Atje e gjen perëndinë.

Dhe parajsi dhe skëterra,
Dhe engjëlli edhe djalli,
Edhe gjithë ç'ka të tjera,
Janë brënda tek i gjalli.

Ajy që ka mirësinë,
Ka perëndin' e të mirat,
Edhe kush ka djallëzinë,
Ka djallë e ligësirat.

Më çdo anë e kërkova,
Thashë: ku 'shtë perëndia,
Po më pasdaj e mësova,
Qënke ndaj mej' e s'e dija.

Kërkonja gjetkë ta gjeje
Zotn' e math e të vërtetë,
Ajy qënëkej ndaj meje,
E paskësha unë vetë!

Me fjal' e me agjërime
Nuk e gjen dot perëndinë,
As me kreshm' e me kungime,
Si punojn' ata që s'dinë

Trajstën' e ke plot me bukë,
Edhe hiqesh si i mjerë,
Dhe ke zën' e thua nukë,
E lipën derë më derë.

Eshtë ndaj teje i gjallë,
Ti e kërkon nëpër gurë,
Në të rrem' e në përrallë,
Andaj nuk' e gjen dot kurrë.

Pa s'vdes kurrë perëndia,
Po kush vdes në jetë vallë?
Gjë s'vdes, sepse gjithësia
Eshtë gjithënjë e gjallë.

Qeshë diell, ishnja hënë,
U bësh' uj' e balt' e erë,
Yll e zok e dash kam qënë,
Pa dhe njeri shumë herë.

Sa det i math e i gjerë
Edhe sa mijëra valë!
Sicil atje do të bjerë,
Prapë soje do të dalë.

Mijëra shpirtëra ngrihen,
Bijen mijëra të tjera,
Vjen dimëri, lulet pshihen,
I nxjer prapë në shesht vera.

Nj'është, po ka shumë ngjyrë,
Duket sikur s'ka të ngjarë,
E sheh fytyrë-fytyrë,
Po 'shtë i njëjt' e i pandarë.

Ajy është trëndafili
Edhe gjëmb' i trëndafilit,
Ajy është dhe bilbili,
Ajy dhe zër' i bilbilit.

Mos shiko ç'rrobë ka veshur,
Eshtë brenda vet' i qetë,
Syr' i t'urtit e sheh xhveshur,
Veç ati s'ka gjë ndë jetë.

Zoti është gjithësia,
Ajy është gjithë ç'janë,
Po kush njeh vethen e tija,
S'e kërkon më tjatër anë.

Dhe qelqeja u hollua
Dhe vena, pa u përzjenë
S'ka ven', është qelqe thua,
A s'ka qelqe, është venë.

Unë ndaj teje një pikë,
O det i gjer' e pa anë!
Të hynj brënda më vjen frikë,
Po s'hiqem dot dhe mënjanë.

Të kisha zën' e bilbilit,
Gjithënjë do të këndonja
Bukurin' e trëndafilit,
Dhe kurrë të mos pushonja.

Po ti vetë je, o bilbil,
Ti je edhe dashuria,
Ti je edhe trëndafili
Edhe bukuri e tija.

Ti je ç'është jet' e tërë,
Ti je vetë gjithësia,
Ti vetë njeri je bërë,
More fytyrën e tija.

Oh! det i math e i paanë,
Në një stamnë qysh ka hyrë?
Ajy q'është gjithë ç'janë,
U mbloth tok më një fytyrë.

Më çdo anë që shikova,
Pashë mirë që je vetë,
Të gjeta tek të kërkova,
Zot'i math e i vërtetë.

Pe trupi shpirt është bërë,
Edhe shpirti trup në jetë
Eshtë bërë, një i tërë
Gjithë ç'është, është vetë.

Paskëtaj, o shokë, kurrë
Mos kërkoni perëndinë
Nëpër mur' e nëpër gurë,
Po shihni mirë njerinë.

Zëmr' e njeriut në jetë
Eshtë vënd' i perëndisë,
Esht' atje zot' i vërtetë,
Det' i math i gjithësisë.

Ajy është gjithësia,
Edhe udh' e perëndisë,
Eshtë vetëm njerëzia,
Q'i duhetë njerëzisë.

Mer dorën e diturisë,
Pa ajo do të të nxjerë
Gjer te fron' i perëndisë,
Ndaj soje do të të shpjerë.

Esht' e vërtetë kjo punë,
Mos qëndroni n'errësirët,
Se këtë s'e gjeta unë,
E kanë thënë të mirët.


Naim Frasheri


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Paraja

>> Saturday, December 30, 2006


Mbreri q’urdheron dynjane

Qe ka vene taraphane

E i presne parane,

Ja di kimene parase

Dhe veziri, q’eshte veqil,

Ze sikur te benet’ adil

E mos thote dot kaly-kil

Ja di kimene parase

Sheh Islami, q’ep fetfane,

Qe di qitapete c’thane

Nuke kacirdis parane

Ja di kimene paraseMyfti dhe myderize

Edhe kyrra e vaize

Kane ujdisur’ iblize

Ja di kimene parase

Dhe kadiu i mehqmese

Qe rri siper sixhadese

Edhe shehu i teqese

Ja di kimene parase

Dhe pashallare, bejlere

Edhe avame te tjere

Per para apene krere

Ja di kimene parase

Kadiut ti rrefesh parane

Ters a vertit sheriane

Per para se c’e shet t’ane

Ja di kimene parase ...


Hasan Zyko Kamberi

burimi:alb-muslimstudents@yahoogroups.com


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Nje lutje Shpirtit te Shejtnueshem te Pejgamberit Tane

La ilahe il-allah
Muhammedyrr-rresullull-llah,
S'kemi tjeter t'mir ejvah
N'doresh ja Resulall-llah!

Por n'dete t'fajvet jem kah mbytmi,
Me faqe n'pluhnit po zhytmi,
Ditn' e vajit kur do t'pytmi
N'doresh...

Kur t'vie mbi njerzit skuterra
Kur t'i mbloje te gjithe menera
Prej friket t'ju bjere punhera,
N'doresh...

Kur t'na epen n'dore tefteret,
Kur t'thane nefsij nefsij tjeret
Kur t'tremben dhe pejgamberet,
N'doresh...

Gra e burra t'ri e t'vjeter
Kur t'terohen porsi leter,
Pervec teje s'kimi tjeter,
N'doresh...

Vetem ke ti asht uzdaja,
Se vec ty t'shkoje rixhaja,
Kurban t'u bafte gjith dynjaja,
N'doresh...

Ti je shembull' i gjith miresivet
Ti je ma i ndershmi i nebivet
Si elmasi n'varg t'inxhivet N'doresh...

Ti je Diell' i ditunis,
Ja ke ndricue syte njerzis
Je i dash' i Perendis
N'doresh...

Njaj Zot qi kreu qiell e dhe
N'jetet t'ate ka ba be
Ne ket grade kurkush ma s'le
N'doresh...

N'rruzullit t'dheut ane e m'ane
Ne cdo cast thirret ezane
Ty Resulull-llah tu t'thane
N'doresh...

Per ty asht krijue gjithsija
C'pare bajne lavdat e mija
Ty t'ka lavdue vete Perendija
N;doresh...

Ty t'a ka huva gjith bota
Se i ke mund besat e kota
Me shume dokumenta t'plota,
N'doresh...

Ti na e ke kendue kur anin
Ti na e ke mesue Imanin
Ti na e ke diftue dermanin
N'doresh...

Por se na at udhe nuk po e ndjekim
Pernej po vujm e po hjekim,
Prape ke Ti kryt e perpjekim
N'doresh...

Gjeti nuk kimi ku t'futmi,
N'deret t'Ate vime nuk tutmi
Se ke shume meshire pra lutmi
N'doresh...

Lutju pra fort Perendise
Si femija s'ames per sise,
Per mbretin e gjith Shqipnis,
N'doresh...

Qi t'a ruje prej c'do rreziku
T'vie galip cdo anmiku
T'shkelqeje si drite elektriku
N'doresh...

Hafiz Ibrahim Dalliu,
S'i shperpirtet far njeriu
M'ty vec tretet si qeriu,
N'doresh...


Hafiz Ibrahim Dalliu

burimi:alb-muslimstudents@yahoogroups.com


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Eja


me mungon afria yte,

heshtja jote qe me vlone,

dhe me hedhe ne kengen e vetmise,

dikur uragan e tash i mjere...

eja se te pres ne pragun e deres,

si nenlokja birin e saj,

ta shikojme njeri tjetrin,

pas shume shekujve largesie...

gjurmet e madherise tende,

me kujtojne ne psheretite,

prap i izoluar, si i marre shikoj kohen si me iken...

ti do te vishл, e une do te gezohem,

xhelozoj mbi shoqeruesit e tu,

ti prap me tenden...

rruga eshte e gjate dhe e lodhshme,

eja ne shtratin e dikurshem,

te na ledhatosh me brengat e tua,

te na qetesosh me ligjin e Krijuesit...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Turkesha


Dikur kam njohur nje Turkeshe

nga vendi i larget Adana

Me sy te zeze e vetull zeze

Me floket lyer me kena
Ajo ne vesh me peshperiste

Si ferferima ne zabel

Po ferferima ish turqishte

Si varg divani"cok gjyzel"
Cudira prane saj mendoja

Cudirat merrnin rrugen vrap

Kete turkeshe kur pushtoja

Une Anadollin , beja zap
Nga buzet rridhte nje turqishte

Si rrjedhin rimat ne gazel

Turkesha kenget pershperiste
"Ah, aranut , gjyzel gjyzel"

Turkesh e dashur ,

kjo qe ndodhi

Te kishte ndodhur atehere

Kur Krujen digjte Anadolli

C'do kishim bere moj e mjere?

S'do mend qe koken Skenderbeu

Ma kishte prere si karpuz"

tani kur flake digjet dheuTi puth Turkeshen mor domuz?

Dhe ti mbi trupin tim do bije

Do shaje Krisht e Muhamet

Mes kujes faqet do t'i cirrje"Ah!

Arnaut! medet medet
Por gjer ketu s'do kisha rene

S'do kisha kohe per sevda

Pusi diku do kisha zene

Atje mbi muret ne kala


Kjo histori eshte e trilluar

Kur isha large ne AdanaBetohem,

hic s'kam dashuruarNdonje turkeshe me kena!
E ku ta lija nje lanete

Nje xhinde Shkodre, nje kaproll

Ajo me not do cante dete

Dhe do me gjente ne Anadoll!

Po kjo s'do thote se si dua

Syzeskat turke si gazel

Kur cel si bahce, rrjedh si krua

Nga buzet verbi"Cok gjyzel"


Dritero Agolli

burimi:alb-muslimstudents@yahoogroups.com


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Porosia Djalit


Djali im të porosisë:

T’i kesh frikë e t’i përulesh

Zotit të Madhërishëm,

Sheriatit t’i përmbahesh,

Bindju ligjeve të Tij,

Dhe merru me dituri.

Udha jonë themelohet

Në librin e All-llahut,

Në fjalët e veprat

E Muhamedit alejhis-selam.

Zemër të pastër kërko

Dhe shpirt fisnik hulumto!

Të porosisë biri im:

Dijetarët i ndero,

Sillu mirë kudo,

Të mirat materiale

Nëse i ke Për të mirën E përgjithshme I shpenzo!

Mos u shoqëro Me ata që s’janë

Në nivelin tënd

Moral e intelektual.

Por, ndihmoi njerëzit

Për kërkesat jetësore

Dhe në udhën shpirtërore!

Në takim të parë

Mos shfaq dituri

Por trego sjellje,

Mirësi e njerëzi,

E para të largon

E dyta të afron!

Përpiqu në shoqëri

Të jeshë i thjeshtë,

I sjellshëm e bujar.

Mbaje në mend përherë

Se më i afërti i Perëndisë

Është ai që i shërben

Më së miri njerëzisë!

Dhe vepra më e mirë

Në këtë botë

Është ajo që bëhet Vetëm për të Madhin Zot.

Djali im , më në fund:

E lus All-llahunQë të kesh kujdes

Nëpër shtigjet e jetës,

Përhapi kudo me durim,

Dhe me dituri,Rrezet e së vërtetës…!


Shejh Abdulkader Gjejlaniu

Perktheu nga anglishtja:Mexhid Yvejsi

burimi:alb-muslimstudents@yahoogroups.com


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Mirazhi i VdekjesHapem ne imagjinata lutjesh
dhe perseri pendohem ne shikime djajsh
luftoj per te lexuar te ardhmen
dhe burgosem ne lote
Eci,eci,eci pa fund mes qiejsh

lus ne cdo moment hakemarrjet e zjarrta
per jeten fal veten dhe perseri ekzistoj
ne hapsira te errta pergjimi!
Iki,dhe iki dhe iki derisa lodhen muskujt e shkrete,
iki dhe iki dhe iki derisa buzet roberohen per uje,
iki dhe iki dhe iki derisa ne qiell nderohet perseri turni,
iki dhe iki dhe iki derisa vdes ne roberime rrugesh,
iki dhe iki dhe iki derisa lulezoj ne lote gjaku,
iki dhe iki dhe iki derisa perendon jeta ime,
iki dhe iki dhe iki me shopirt nder dhemb dhe,
me ne fund jam e lireee!


Eralda Veizi


burimi:alb-muslimstudents@yahoogroups.com


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Trendafili i Medines


Te permenda serish Ty,

cdo gje nga mendja m'u fshi,

Imazhi Yt nder majat e shpirtit tim soditi,

Edhe pse ish nje mirazh,

zemra ime gjeti qetesi,

Te permenda serish Ty,

cdo gje nga mendja m'u fshi.


Ah! Sikur cdo cast vetem me dashurine per Ty jetoja,

Te ngrihesha lart si shpirtrat, ne horizontin Tend te fluturoja,

Te gjeja nje rruge e ne shpirtin tend te depertoja,

Ah! Sikur cdo cast vetem me dashurine per Ty ta jetoja.


Sikur ta dija kohen kur urdhri i takimit do te afroje,

Ky shpirt i djegur nga malli per Ty pa pushim do te renkoje,

Do te renkoje e me ndjenjat me te pastra do te t'kerkoje,

Sikur ta dija kohen kur urdhri i takimit do te afroje.

Teksa zemra ime prej emrit Tend si zemer pellumbi pulson,


Te lutem per te arritur tek Ti, nga krahet e Tu,

Nje pende me jep, pas teje te fluturoj pergjithmone,

Teksa zemra ime prej emrit Tend si zemer pellumbi pulson.

O Trendafil, qe shkretetirat e thata i lulezon,

E me ato ngjyra mahnitese, ne zemren time deperton,


Eshte casti i duhur qeshi syrit tim qe vajton,

O Trendafil, qe shkretetirat e thata i lulezon.

Si robi Yt i cmendur pas Teje dua te vrapoj,

Ndiz nje prush brenda meje, si oxhaqet te flakeroj,

Nga kjo enderr e keqe pa Ty, dua te shpetoj,


Si robi Yt i cmendur pas Teje dua te vrapoj.

Mendja ime ditet larg Teje eshte duke numeruar,

Shpirti im nje shqetesim mbytes eshte duke perjetuar,

Duku Ti, sepse dielli yne eshte duke perenduar,


Mendja ime ditet larg Teje eshte duke numeruar.

Te pakten, si fryme e fundit, perendimi im lindje te jete,

Shpirti im ngjyrat me te fresketa te horizontit Tend te preke,

Ane e kend te bien tamburet te degjohen harete,

Te lutem, te pakten, perendimi im lindje te jete.


Muhammed Fetyllah Gylen

burimi:alb-muslimstudents@yahoogroups.com


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

O Njeri i Madh


O njeri i madh, o prijes i njerezimit
Erdhe ne nje kohe kur bota te kerkonte
Kur faqen e saj erresira mbulonte
Erdhe ta ndricosh e fund ti japesh mjerimit

Kur ishte harru krejt rruga e njerezimit
Kur njerezia dhene ish ne besime te kota
Me idhuj paganesh kur mbulu ish bota
Erdhe ti dhurosh dekretin e shpetimit

Kur gjithe bota mbare mbyt ish ne armiqesi
Kur vellavrasja ish ne rend te dites
Kur e drejta matej me tehun e thikes
Erdhe ti dhurosh paqe e harmoni

Kur korrupsioni mbulu kishte dhene
Asnje norme morali kurre me nuk njihej
Se c’ishte e mira kurre me nuk dihej
Ti i solle driten ti i solle fene


Ti jetim u linde dhe jetim u rrite
Pa asnje kujdes e joshje prinderore
Por mbi ty vu dore vec dora hyjnore
Ne rrangun me te larte ti me te u ngjite

Ti nuk ishe mbret as dhe diktator
Spranove nderime as edhe kurore
Kurora e jote ishte drita e ZOTIT
Prandaj mbi cdo gje tjeter qendron madheshtor


Vepra jote prek cdo aspekt te jetes
Ti i mesove njerezit si te jetojne
Marredheniet mes tyre si ti rregullojne
Ti i mesove botes dhe jeten pas vdekjes


Nga pellgu i injorances ti nje popull qite
I dhe ne dore pishtarin e qyteterimit
E bere te afte per ndjenjen e besimit
Ta ka borxh gjithe bota kete rreze drite


Ti i dhe njerezise me te saktat sqarime
Mbi ZOTIN mbi boten me te lartat mendime
I mesove botes qellimin e jetes
Dija e sakte ushqehet me te tuat mendime


Si triumfator ashtu sic te kishte hije
Ti ne Meke u fute me nje mije besimtare
Krenarise kurejshe nje rob i vure te pare
Rruga ty tu shtrua me kurore lavdie


Para gjithe armiqve solemnisht lexove
Dekretin me kumbues qe njeh historia
Sot midis nesh merr fund armiqesia
I le te lire dhe nuk nuk i denove


Kur Europa vuante ne kulmin e mjerimit
Kur ende nuk dinte se cish pastertia
Kur per cdo semundje perdorej magjia
Ti i dhe asaj, driten e qyteterimit

Në medrese të Spanjës bota muarr mësimin,
e dijes, e të shkencës dhe e përvetësoi.
historia kurrë këtë fakt se mohoi,
çdo dije që flinte atje mori zgjimin.

Vandalët në Spanjë zhdukën qytetërimin
tetë shekullor të epokës islame,
vranë, prenë, shkretuan,

dogjën e bënë name, fituan betejën por morën mallkimin.

E kur më vonë Europa e kuptoi gabimin
mblodhi ç`ka shpëtuan nga dora mizore.
Aty gjetën dijen shkencat, artin, përparimin
aty gjetën dijen dhe sjelljet njerëzore.

Njerezit e medhenj gjithmone te admirojne
Asnjehere sperdore dhune e detyrim
Idete nuk kane jete me force e shterngim
Prandaj merr nderime emrin ta kujtojne


Sundimtaret e tjere se gjalli u shenjteruan
U veshen me buje e salltanet
E shpesh u ngjiten gjer ne dininitet (hyjnitet)
E porsa kaluan rreptesisht u mallkuan


S’lane pas vetes tyre vec simbole prangash
Gjurme tiranie, kala e ndertime
Qe botes u sollen vuajtje e mjerime
E pas tyre u bene cerdhe merimangash


Ndersa vepren tende e te shokeve te tjere
Qe u derguan tok si pejkambere
Jetuan dhe shkuan me emer te mire
Bota i falenderon dhe ua di per nder


Por ka nga ata qe duan te injorojne
Lavdine tende te madhe dhe rrugen perpara
Qe i solle botes dhe ne menyre te papare
Duan ta luftojne dhe ta asgjesojne
Por gabohen rende se drita e fese
Asnjehere nuk zhduket sa te jete jeta
I keqi do te zhduket me te keqiat e veta
Ajo do jete gjithmone e kurre nuk do vdese

Feja nuk mund te zhduket me menyra mizore
As me djallezi as manovra te tjera
Ata do te deshtojne ashtu si nga hera
Forca e saj qendron ne natyren njerezoreSali Ferati -ish, Myftiu i Dibres ,

burimi:alb-muslimstudents@yahoogroups.com


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Te Pergjigjem o Zot te Pergjigjem


Sa fjalë më kuptim nga besimtari,
Drejtuar Krijuesit të tij,
Le ta dije bota anembanë,
Se jam i ngritur me besim....
Këndshmëri nga fjalët,
Edhe devocion nga mendja,
Në fundësi dhe në kënaqësi,
Në xhennet bashkë me ty...
Të përgjigjem o Zot të përgjigjem,
Ti je i Vetëm s`ka dyshim,
Na fal mëkatet se gabuam,
Na streho nën hijen tënde....
Fytyra të gëzuara si margaritar të cmuar,
Buzëqeshje e përnjëhershme nga miliona haxhinjë,
Kjo rrugë e ëndërruar për cdo njeri,
Më në fund edhe në zemrën time o njeri....
Kam lindur me ezanin e parë të prindit,
U rrita nën cicërrimat e besimit,
Edukohem me shekullin si dy vëllezër,
Inshalla do të ringjallem shehid...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Pse mos te behem Sahabij?


Nё njё kohё tё hershme,
Kur zemra fluturonte,
Mendja e stolisur,
Me perla tё diturisё...
Isha unё jetim nё shkretёtir,
Sa e largёt rruga e diturisё,
Kur kujtoj motet,
Mё parafytyrohet kolosi...
Jam musliman e dashnor i pёrjetimit,
Jetoj jetёn jashta krimit,
Kornizat islame i mbjella nё zemёr,
Qё tё mё bartё shpёtimi nё ditёn e gjykimit...
Pse tё mos bёhem sahabij?
Moto ime e jetёs,
Ta vjedhi diturinё nё mesin e natёs,
Se nga logjika jote edhe kodrat u trembёn...
Fillova ta dua historinё,
Kur kaloj nё gjurmёt tua,
Mbeti fjala besё e dhёnё,
Ti o shehid, bёhu njёherё,
Mostёr e diturisё sonё...


Kushtuar Imam Maturidiut


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Ky shekull me koment


Jane nisur rruges,

Per ta festuar fitoren,

Djajte e shekullit,

Nje ushtri prore...

Ne cdo skaj e ne cdo kend,

Nga zvogelia ne madhesi,

Ndegjojn¸ ndergjegjen e rreme,

Flakin boten me fjale pa vend...

Sikur te lindesha ne shekullin pa koment,

Do te ishte me mire,

Po ne kete shekull edhe i padituri,

Ka te drejte ta udheheq boten...

Komentet jane e perditshmja,

Nuk mendohet para se te thuhet,

Gjella pa krip na servohet,

Per veteranet e luftes...

Jam une vjedhesi i diturise,

Qe plackise secilin dijetar qe takoj rruges,

Bile fjala ze vend ne mendjen time,

Se horrat filluan ta mbajne pezull,

Boten me gjithe cka posedon...

Ky shekull me plot koment,

Po na ndez fare,

Humb njeriu njeriun,

Nga kolonizimi i " civilizimit" ...

Ferri i Aligierit,

Po me parafytyrohet,

Me duket se trokiti,

Se bashku me shekullin plot koment...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Bukurite


kur nga malli për atdheun,

ngritet i eturi ne mesnate,

duke flijuar ndjenjen,

si i paditur kërkon diturin...

dhe me ritmin e ndjenjave,rritem,

zgjohem ne vogelsi,

i dhënë pas ideologjise,

digjem për pak drite...

dikur isha i mësuar,

qe me pragun, nga pragu,te jehoje si i ri,

por tash i dendur me fjalën,

vrapoj pas bukurise...

rrugët e diturise te mbushura,

si sarkazem dhe ndjenjë e befasise,

kur ne zemër mbjell sigurine,

e ne jetë kundershton krenarinë...

islami është i bukur dhe deshiron bukurite,

kur nga studenti rrjedhin shkronjat e diturise,

tubuesi i shkronjave ne këtë vend te largshem,

edhe ne këto momente ,

jam i permalluar për vendin tim...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Xhenneti


vend i kenaqesive,

i papershkrushem padyshim,

por i embel si mjalti,

vend i premtimeve te medha...

eshte realitet dhe jo genjeshter,

zemrat e vdekura dot nuk e kuptojne,

eshte ajo qe jetes i jep kuptim,

ku besimtaret do te kuvendojne pergjithmone...

xhenneti vend bukurise,

vend i hyrive, lindje e devotshmerise,

sa i etur jam per uje kevtheri,

sa i permalluar jam per fytyren tende o All-llahu im...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

All-llahu xh.sh.


Ai eshte Krijuesi,


qe cdo imtesi krijoi,


Ai eshte Formuesi,


qe cdo sendi i dha forme...


All-llahu eshte Mbykqyresi,


qe asgje nuk mund t`i ike,


Ai nuk ka lindur ke,


e as qe eshte i lindur nga Kush...


Une jam rob i All-llahut,


dhe krenar me dinin tim,


Islamin ma zgjodhi fe te jetes,


qe ne dy botrat te gjeje qetesi...


Ai eshte meshiruesi,


E besimtaret me meshiren e tyre ne lufte,


i ngjajne engjujve te Krijuesit,


lehtesojne jeten e te pafajshmit...


Ai eshte i Drejti,


qe gjithmone jeteson drejtesi,


Ai eshte Furnizuesi,


qe cdo krijes furnizon pakufi...Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Mllefe dhe Trimeri


ato jane te lindur,
por nuk rrojne,
edhe pse nga fundesia e brengave,
ato krijesat kerkojne,
i vetem ne mesnat,
ne majen e Karadakut,
duke medituar mbi rrugen e qumshtit,
me flatrat e pishtarit,
si karcill ne erresire,
dhe me ne fund,
ndjehem i lumtur ,
me All-llahun tim...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Medito ne Mesin e Gjithesise

te renditura fjalet si ushtar,
pergaditen per hudhje ne dyluftim,
mesi i arte i ngjyrosur,
fjala e arte e vrerosur...
me ledhaton kjo ere e forte,
ngriten floket vale me vale,
korozioni filloi skuqjen,
deti kerkoi Perjetesine...
fluskat e rrudhosura,
trimerojne mendjen,
me vjen ky ze nga largesia,
eja ne mesin e gjithesise...

Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Nga Dashuria ne Dashuri


lulet e stolisura me erё,

kёndshmёria e kёngёs sё bilbilit,

etja e pashmangshme e kohёs,

trimёrojnё fjalёn time...

ecё rrugёve tё tёrthorta,

arrijё largёsinё e qёllimit,

largohem nga rrezet e diellit,

strehohem nёn hijen e All-llahut tim...

digjem nё thirrjen,

rrethohem nga mbretёrit e xhunglёs,

frika nё vokabularin tim,

ёshtё sens pёr pёrjetim...

i flijuari nё nuancёn e rrezes,

ёshtё dashnor i pёrjetimit,

pres ditёn e shpёtimit,

se e dua All-llahun tim...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Harmonizimi


kohёt e shumta nё stoli,

realizojnё qёllime,

kacafytje e trupit me shpirtin,

harmonizohu oj zemra ime...

ditёve te nxehta ,

kalitem me shfrenimin,

nё largёsinё e qiellit,

takova harmonizimin...

etja e mёshirёs pёr kalimtarin,

u ngritё nё mesin e ditёs,

qetёsohu moj zemra ime,

se i`a arriti harmonizimi...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Durimi


Kalova jeten ne miresi,

pyeta mendjen per dituri,

prehje shpirti gjeta ne ibadet,

Durimi thyen dyert per jete...

I etur une jam ,

kerkoj jeten ne analogji,

miresi dhurova ,

Dituri kerkova...

Sfidat e jetes jane kenaqesi,

pishtari kerkoi driten,

shpresa gjeti njeriun,

Durimi sundoi boten...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Besimi


zhytem une zhytesi,

i posalidnur ne mesin e bregut,

pa ndihmen e notimit,

te kerkoj peshkaqenin...

lajmi i stolisur per bukuri,

rrezet e diellit kembellejne,

njeriu fton ne dituri,

All-llahu dhuron meshire...

muzikalitet i bukur ne mesdite,

stoli e kohes prore,

perfitova nga shume dituri,

per ta njohur All-llahun nje...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Elegji mbi Studentin


Shoh rrugёve tё qytetit fytyra tё gёzuara,

Nёn prizmin e kohёs ato janё tё flijuara,

Sa idhёt na qenka tё jesh njeri pa mundёsi,

Humb shpresёn nё krijesёn e quajtur njeri,

Tё mbetet vetёm All-llahu si opcion,

Pёr t`ia arritur qёllimit…

Kjo botё e mbushur me maska njerёzish,

Po na ndez zjarrin nё brendinё e zemrёs,

T`i qё zapton pasurinё e huaj,

Mos u ndje krenar se nuk je nё piedestal…

O sa e vёshtirё na qenka jeta,

Kur nuk mundesh tё hapёrosh qetё,

Tё ndjek nga prapa varfёria,

Pёr t`i mbyllur rrugёt e shoqёrisё…

Unё qaj me lotin tim nё mesnat,

Me shpres se mё ndёgjon Krijuesi,

T`i qё gёzohesh me materien,

Mendo edhe pёr tё tjerё…

Qyteti i studentit i mbushur me gjallёri,

Ёndёrroj tё ecё shkallёve tё objektit,

Por mundёsia mbeti ёndёrr…

T`i qё ta mundёsoi All-llahu qё tё studiosh,

Mos harro porosinё time,

Tё flas nga varfёria e thellё,

Kij kujdes pёr qenien njeri…


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Zeri i Ngjyrave


ne vetmine e kohes i stolisuri me perla,

cakton sensin e perfytyrimit ne natyre,

valet e detit kembellejne mendjen e pishtarit,

shikoj llojllojshmerine e ngjyrave...

ndegjoj ate ze ne natyre qe me therret,

eja medito mbi sqepat e zbukuruar,

insektet e vogla ne thellesine e tokes,

e ngjyrosin jeten time...

lozi ne piedestalin e lotit,

une se bashku me zerin,

ndjek ritmin e melodise se jetes,

ne fjalen e kumbueshme te kohes...

me ulet pran nje zog i bukur,

me mallengjen me cicerrimen e tij,

ka deshire te loze ne gjithesi,

por e pengon fjala ime...

zbret nje tufe e zogjve ne kraharor,

me pranojne me nje cudi,

une pishtar i kohes prore,

po freskohem ne deshire...

lodrat e femijeve jane pikturat,

qe flasin me heshtjen e tyre,

zeri artistik pushtoi ndjenjen,

paragjykimi pjese e jetes...

keto krijesa te vogla,

qe deshmojne shoqerine,

vrapoj pas gjetheve te rena,

me ndiesin e eres se kendshme,

ne thurrjen e fjales,

trimeri , trimeri,eshte besimi ne ALL-LLAHUN nje...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Ngjyra Jete


me brushen e piktorit,

u orvata ta pikturoj ngjarjen,

e cila me trimeroi,qe ta ngjyros fjalen...

ngjyrim jete perditshmeri,

ne jeten e molisur,

ne mesin e vjeshtes se rene,

bien gjethet e verdhezuara si njeriu,

ne skenen e trishtimit,

ne diten e gjykimit,

kur peshohen veprat e tij...

ndegjoj ate thirrjen shekullore,

qe me zgjon nga lashtesia,

edhe nje moment piktoresk,

per fluskat e bukura shiu...

pres me padurim shfaqjen,

kur aktoret dalin ne skene,

cka na servon jeta,

perditshmeri e kobshme...

nje drame me kuptim,

e shkruar nga skenari jete,

per ngjarjen e besimtarit,

ne diten e shpetimit...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Simbol i Diturise


valet ecin verdall rrugeve te fjetura,

ledhatojne koken e pishtarit,

iken koha ne pakthimin e fjales,

se trimeria humbi kuptimin...

duke udhetuar ne shkretetir,

hasa ne gjurmet e dijetarit,

qe stolisin token e bekuar,

qe jane melhem per shoqerine,

o ti qe ke frike All-llahun,

perkujto kete tregetar te xhennetit,

i cili flijoi veten,ne rrugen e All-llahut...

All-llahu te dhuroi meshire,

diturine e posedoje ne kraharor,

nevoj e shekullit tone,

je ti o i dashuri dijetar...

dituria eshte meshire,

keshtu na mesoi mesuesi,

pasoj rrugen e pishtarit,une i maturi...

maturi eshte fjala,q

e del si rrufeja,

nje dite hulumtimi mbi shkretetir,

na perkujton ne diturine...

All-llahu ma mundesoft xhennetin,

se e dua me gjithe shpirt,

te takohem me Pishtarin Ndricues,

Ne Perhershmeri me dijetarin...


Kushtuar Imam Ebu Hanifes


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Shenje e Devotshmerise


Kur linda i vetem

Ne boten plot hir

mendoja rreth vdekjes

dashuroja amshueshmerine...

gjurmeve te te vertetes

jeta kalitet si femije

i etur per uje zemzemi

tregeti me ALL-LLAHUN TIM...

vrapoj si i marre rruges

per nje ideal te dashurise

harxhitem me puthjen ne ty

si e dendur me veshtron...

jeta sterile me ide homogjene

si pirg i zverdhur me ledhaton

harxhitet koha ne pucitjen time

devocion i devotshmerise...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Enderrime


Jetoj ne cdo skaj,

Ne cdo frymemarje,

Te fjales se ngjyrosur,

Ne nje heshtje jam i fshehur,

Une bomba atomike...

Shume fytyra nje identitet,

Brenda konceptit jete,

E vyshkur eshte morfologjia,

Kur pas fjales vrapon si e marre...

Silogjizma e enderrime,

Demagogji e pertaci,

Ne nje qoshe te ardhmerise,

Dua te pres shpetim...

Pa punen , nuk ka jete,

As fjala e as vepra e vertete,

I etur per besim,

Si i dehur vrapoj,

Pas realitetit tim...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Perjetimi i Ramazanit


Perjeto ndjenjen o njeri,

Qe te servohet nje kenaqesi,

Meditim dhe thjeshtesi,

Adhurim dhe fshehtesi.

Momenti i iftarit nje bukuri,

Ne brendine e zemres se nenshtruar,

Diten e Gjykimit te shpetuar.

All-llahu eshte nje s`ka dyshim,

E ne Ramazan ka mjaft urtesi,

Fshehtas i pluhurosur,

Haptas i brengosur...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Syfyri


Nga cdo moment i kobshem,

ne historine e civilizimit,

drejton mendja qenesine,

kur ndjenja lind ne sterilizim...

Cudi nga fjalet, kur martiri jehon ne gjithesi,

ne pjesen e trete te nates,

takim kane engjujt me njeriun...

Dhe , ja ne skenë agjeruesi,

me sinqeritetin e tij,

troket ne dyert e qiellit,

duke u lutur per miresine...

Sofra e syfyrit me cicerrima femijesh,

ma pikturojne jeten e shehidit,

mos harro boten qe te rrethon,

te thote Ramazani ne cdo sekond...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Nga Erdha


Nga Erdha...

Dhe prap nga fillimi,

si dikur i heshtur,

ndaj fatkeqesise,

e nga brenda me dashurinë,

kërkon realitetin...

Nga erdha e ku do të shkoj,

pse erdha dhe për çfarë jetoj,

iritohet mendja nga logjika e pyetjes,

deri në fund i qete, si ujevarat e niagares....

Të kerkoj ne brendesine e zemrës,

por , nuk te gjej dot,

edhe i lindur, edhe i vdekur,

por deri në fund i lirë,

me besimin ne All-llahun një...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Valeve te Drinit


Cicerrimat e bilbilit,

Drejte valeve te Drinit,

Si dikur me ledhatojne,

Edhe pse nën hijen e jetës,

Zemrat hidherohen,

Për ardhmërinë e mendjes,

Gjithmonë Krijuesin kerkoj.

Je I dashur për mua,

Sikur vdekja ne errësirë,

Për drite te luftojme,

Qe te pamposhtur,

Deri në fund me valet e Drinit,

Nën qetesine shpirtërore.

I ngjyrosur ne te blerte,

Nga brusha e piktorit,

Pres këngën e vetmise,

I hedhur për meditim,

T`I ke sens për paragjykim,

Ndërsa unë për qetësi…


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Perrojve Te Sharrit


Shpirti kërkon ledhatine,

I freskuar me ujë Krijuesi,

Bucitet mali nga gjithesia,

Duke formuar ushtrine e ndjenjave.

I lidhur pas fjalëve pafund,

Pres ftesen për ne Parajse,

Si ujë loti rrjedhe kenaqesia,

Me devotshmerine ne Perjetesi.

Oj lule e bekueme,

Me arome kendjellash,

Eja te bashkohemi ne psheretit,

Si lulevjollce thërret shpirti,

Qetesi, qetësi, Perronjve te Sharrit...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Sharri Dhe Bukurite e Tij


aty ku zemra gjene qetesine,

dhe me ledhatine e jetës kërkon meshire,

nuk harrohet dot Krijuesi,

për këtë krijes magjike.

njerëzitë harrojnë vlerat,

ne peshojat e imanit ato kanë vend meritor,

bukuri natyrore ne nenqiellin arbenor,

gjithmonë i peshuar, me peshoja për ne xhennet...

cicerrimat e bilbilave,

dhe era e lehtë pa tis,

me nxite ne meditimin,

ne perkushtimin All-llahut tim...


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

QENESIA


Zoti boten krijoi

vendstrehim per ty njeri

te dashurosh vdekjen njejte si jeten

te kalitesh ne gjithesi

vepra jote po shendrrit

zemra jote po venit

e harruar ne kenaqesi

melhem i dukshem ne fizionomi

krijojme vlera ne fshehtesi

kryejm obligimet me perpikmeri,

fjalet e All-llahut me endje i mesoj

jam musliman o sa bukuri


Hamdi Nuhiju


Share/Save/Bookmark Lexoje te plote...

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP