BESO

>> Saturday, March 10, 2007

Për asgjë në botë mos e humb besimin.
Sepse ai e mundë urrejtjen dhe hidhërimin.
Luftoje të keqen edhe zemërimin.
Mësoje të mirën dhe gëzimin.

Ndonjëherë na kaplon hidhërimi.
Dhe shumë herë ne gabojmë.
Mirëpo Zoti është I madh.
Dhe na jep kohë që gabimin ta përmirësojmë.

Po besove Zotin.
Çdo gjë mundë të arrihet.
Sepse Ai është me ty gjithnjë.
Kjo duhet të dihet.

Mos harro se kush të solli ne këtë jetë.
Andaj besoje vetëm Zotin e vërtet.
Ai është I madhërishëm dhe është fuqiplotë.
Është Zot në qiej dhe është Zot në tokë.

Ditë për ditë ti falënderojë.
Me vepra te mira Atë përkujtojë.
Sepse All-llahu është I madhërishëm.
Dhe shumë mëshiron.
Gjithnjë është me ty mjafton që ta kërkon.

Në fund selam po ju dërgoj.
Dhe e lus All-llahun xh.sh.
Që të na mëshiroj.
Inshall-llah në xhennet do të na bashkoj.
Zana Sharku
Nxënëse e klasës së 11-të
Rahovec

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP