Kanë hapur krahët

>> Wednesday, May 27, 2009


Hamdi Nuhiju

Në karavanin e thirrjes
Për të pranuar njeriun e mëshirës,
Nga i Mëshirshmi Allah,
Përmes Engjullit Xhibril...

Kur qiejt u puthën me tokën,
E kodrat nuk pranuan emanetin,
Në errësirën e mbrëmjes,
Zbriti drita e Krijuesit tim..

Kanë hapur krahët,
Engjujt për ta pranuar Resulullahun,
Si bartës të mesazhit,
Nga errësirat e shumta në dritën e vetme...

0 Komentet:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP