Besimtarët

>> Thursday, December 10, 2009

Në këtë jetë ne kemi punë për të bërë
Është sprovë për ne dhe ne jemi duke e kaluar atë
Kur’ani i shenjtë gjithnjë do të jetë udhërrëfyesi ynë
Është shpallja e fundit e All-llahut që ne duhet të pajtohemi me të
Ne vazhdimisht kemi luftuar të gabuarën
Dhe jemi përpjekur për të vërtetën
Ne jemi kampionët e të shtypurve
Në një luftë botërore
Duke punuar së bashku për të krijuar vendin tonë
Të pavërtetën, injorancën dhe varfërinë ne do t’i largojmë
Le të ndërtojmë modelin e të gjithë komiteteve të tokës
Pasardhësit do ta dinë që ne i kemi ndjekur urdhrat e All-llahut
Ne do te prodhojmë nga toka e All-llahut pjesën tonë materiale
Mos na jep gjëra të tilla si pullat e ushqimit
Dhe të mirëqenies!
Komitetet tona Islame do të prodhojnë gjithçka që ne kemi nevojë
Le të na bekojë neve All-llahu me besim, durim dhe këmbëngulje për sukses!

Përktheu nga anglishtja: Argjend Iseni

0 Komentet:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP