Unë mbështes fatin tim në Mëshirën Tënde

>> Wednesday, December 09, 2009

Ne të gjithë duam të jemi të shpëtuar
Nga djajtë e kësaj bote
Ne dëshirojmë të fluturojmë
Dhe të pushojmë në kopshtet Tua

Unë kam dëgjuar se është thënë
Unë kam besuar dhe unë do të jem i shpëtuar
Unë ka dëgjuar se është thënë se kopshtet e Tua janë të lira
Dhe të gjithë janë të shpëtuar

Duke mohuar të gjitha gënjeshtrat
Gjendet shpëtim i gënjyer
Nuk ka asgjë të denjë

Duke ndaluar përtacinë tonë
Nuk ka asgjë të denjë për adhurim
Duke na urdhëruar në të vërtetën e krijimit tonë

“Nuk është askush i denjë që të adhurohet pos All-llahut”

Tani unë kam thënë atë, a jam i shpëtuar?
Nëse unë jetësoj atë, unë jam i shpëtuar
Jo, tani unë jam robi yt!

Por një rob i cili është i lirë!
Që kam mbështetur fatin tim mbi Mëshirën Tënde!

Përktheu nga anglishtja: Mevlan Avdili


0 Komentet:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP