Mëshira

>> Friday, January 22, 2010Shumë njerëz kanë kaluar
jo tokë i ka përbirë
Të gjithë ne së bashku
Për ta kërkojmë mëshirë

Edhe ne do të gabojmë
Vetëm prej Zotit mëshirë kërkojmë
Sikur i vogëli që mëshirë kërkon
Dhe i madhi e mëshiron

Vetëm Zoti na ndihmoftë
Prej shejtanit na mbroftë
Pendimin na e pranoftë
Prej zjarrit të Xhehennemit na largoftë

Të lutemi o Mëshirues
Që të na mëshirosh
Se njeriu është harrues
Për të mirat që ja ke dhënë

Zeqir ESATI

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP