Ç’liruesi

>> Monday, February 08, 2010


Përktheu nga anglishtja: Zeqri Esati

Për të qenë i ç’liruar do të thotë që duhet shohim qartë
Kështu që duhet ndjekur një udhëheqës për tërë njerëzimin

Emri i tij është Muhammed (paqja qoftë mbi të)
Allahu i shpalli të vërtetën, që e pavërteta të zhduket!

Allahu i dërgoi profetit të Tij të fundit, mesazhin më madhështorë
Nga të gjithë…
Të dëgjuarit e tij ishte e vërtetë, që dëgjoi thirrjen e Allahut

Disa njerëz thanë Muhammedi ishte i trullosur dhe
i mgjepsur
Gruaja e tij Hatixheja e konfirmoi atë, por ajo dinte se ai është i bekuar

Muhammedi mesazhin e Allahut e paraqiti kudo në tokë
Ai është dritë e vërtetë e cila gjithmonë do të qëndroj

Muhammedi mësoi njerëzimin që vazhdimisht të përpiqen për të vërtetën
Allahu, Një dhe i vetmi Zot ishte çdo her në anën e tij

Kështu që gjithmonë mësoje Kur’anin e shenjtë prej tani e deri në vdekje
Dhe jetoje mesazhin e përgjithshëm të Allahut me çdo afsh

“Paqaj dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhammedin”

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP