Pjesës së zemrës sime merhumit, Burahaneddinit

>> Saturday, August 15, 2009


Biri im! Ti shkovë pranë mëshirës së Allahut
Ti ishe shembull, unë të pata vlerësuar,
Shumica e lavdërojnë me lakmi shembullin e jetës sate,
Shkove si sepet i mbushur është e drejta jote.

Nipat e mi nur që m’i la amanet ecin shtigjeve tua,
Ecin gjurmëve të da’vetit të nurit që ti ua mbolle.
Aman mos mendo athua se çka veprojnë
Pusho shpirti im, është e drejta jote.

Ti të keqes nuk i kushtove rëndësi Burhan.
E dije se kjo botë është një shtëpi kaluese,
Dynjaja kalimtare kujt i solli fitim dhe ngritje.
Rri rahat në varrin tënd është e drejta jote.

Jeta jote ishte e programuar, ditën e kishe përplot,
Në këtë botë nuk i dihet e djathta dhe e majta,
Ti më tejkalove edhe mua biri i babës.
Atje qëndro i qetë, është e drejta jote.

Çdokush ishte lakmitar i jetës sate sistematike,
Pasi u martove e mësove Kur’anin përmendësh,
Gjithmonë vraponje që të takoheshej me përjetësinë,
Fluturove tek I Dashuri, është e drejta jote.Mua nuk më theve asnjëherë biri im.
Padyshim se Allahu të mundësoi këtë, ty.
Më në fund e mori afër vetes robin e vet të devotshëm.
Mund të bëhesh i qetë, është e drejta jote.


Ti u bëre hafëz në kushte shumë të rënda.
Islamin e jetove jo vetëm si një fjalë të thatë.
Sigurisht se melaiket ishin ato që të ruanin.
Fluturo nëpër Xhennet është e drejta jote.

Ti je i dashuri i Allahut, biri im krenaria ime,
Shkove i pagjynah, kjo është bindja ime.
Unë jam babai yt, më i madhi shan.
Qëndro i qetë biri im Nur, është e drejta jote.

Në këtë kohë të fitnes ti shpëtove i pastër,
Unë jam i sigurtë se ti kalove pa sualë,
Xhenazeja jote ishte e pastër dhe buzëqeshur ashtu sikur që jetove,
Fluturove në Xhennet, është e drejta jote.

Kur të mbështollëm me qefin qajtën qiejt,
Ata nuk qajnë kur shkojnë mushrikët,
Ty të presin në Xhennet pallate të ndryshme
Atje jeto i gëzuar, është e drejta jote.

Jeta jote plotësisht ishte një jetë e përsosur,
Në punët tua nuk e kishe asnjë punë më të vogël bajat,
Në jetën e berzahut, pusho nën Nur (dritë),
Atje inshaallah shihemi evlad.

1998 Babai yt Abdykadiri.


Përktheu: Dr. Hatixhe Ahmedi

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP