I Penduari

>> Wednesday, March 18, 2009


Gjatë kohë kërkoje fatin në mëkate
Me ëndërr dhe shpresën gënjeshtare
Edhe gënjeshtra i takonte qeshjes tënde
Ku t’thirrnin shoqëria ti shkoje me ëndje

Shumë , shumë gjatë mëkatar jetove
Tani me zemër e shpirt u pendove
Kërkonë lumturinë nga Zoti vërtetë
me kokë n’sexhde në rrugë të drejtë

Tash po e shehë shpresën,gëzimin
Me lumturi hyjnore po përjeton kthimin
Kuptove se Allahut,Gjithë sexhde i binë
Peshku në ujë, Zogjët n’fluturimë

Allahu i vetëm që ka mëshirë
Falë shumë dhe jep dituri
Kë të dojë Ai udhëzon
Edhe pendimin ia pranon
Gjatë kohë kërkoje fatin në mëkate
Një ëndërr dhe shpresë gënjeshtare pate
Edhe gënjeshtra i takonte qeshjes tënde
Ku t’thirrnin shoqëria ti shkoje me ëndje

Adnan Ameti

0 Komentet:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP