O Allah...

>> Monday, March 02, 2009


Na krijove në këtë botë,

që vetëm Ty të adhurojmë,

ndihmë dhe falje nga Ti kërkojmë,

o Allah, o Krijuesi yne.


Je i vetëm, o Allah...

Që e krijove këtë botë...

Na dhurove çdo të mirë,

o Krijuesi i kësaj gjithësie.


Vetëm Ty të adhurojmë,

i vetëm je, o i madhi Zot.

Mëshirë nga Ti ne të gjithë kërkojmë.

Nga shejtani te na mbron!


Të lutem falna, o Allah!

për gabimet që bëjmë na.

Se ne shumë në këtë botë gabojmë,

e falje veç nga Ti kërkojmë.


Ti je falës, o Allah!

Na falë neve dhe na shpëto!

Që vepra të mira ne të bëjmë.

Që xhenetin ta fitojmë dhe nga zjarri të shpëtojmë.


O Allah i Gjithëmëshirshëm,

na falë neve e na udhëzo!

Din e iman në zemrat tona

Ti na dhuro...!


Arta ALIJA

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP