Islami

>> Wednesday, July 29, 2009


Pesmëdhijetë shekuj ngrinë flamurin e Lirisë,
Qëndron Lapidarë në shërbim të njerëzisë,
Ç`prej kur ndrite botën, të çetë nukë të lanë,
“Ty për të çfarosur ”, shtatëmëdhijet lufta i bajnë,

Vijnë dukë u “zotuar te sjellin demokraci”,
Ku shkelë këmba e tyre ndodhë tragjedi,
Lavderohën se vijn “për të sjellë progresë”,
Ku shkelë këmba e tyre edhe toka vdesë,

Thojnë: “bijnë, bujari, kënaqësi dhe kulturë”,
Ku shkelë kambë e tyre vetëm ndodhë torturë,
Aspakë nuk skuqën botën dukë plaqkitë,
Qëllim kan gjakëpirësit, “Ty fare me të çitë”,

Premtojnë ndihma, “popujve me u derguar”,
Bijne atomë “fisnikë” planët me i zbatuar,
Eksperiment “humanitarë” ne njerëz më ushtruar,
Me të vetminë planë “Ty me te shkatrruar”,

Organizojnë tryeza të ndryshme, dukë ngrër e pirë
Me një pikë rëndë të ditës të pregatitur mirë,
Me e kthye ym-metin Tënd prej dritës në errësirë,
Në errësirë të ndytë; kinse: “gjyshët kan besuar”,
“Andaj: në besimë të parëve, të gjithë me u konvertuar”,

Mirë e kan të ditur,
Se besimtarët në Krijuesin sa ç`janë,
Shtatëmëdhijet lufta kundër tyre,
Dhe më të çelikosur i banë,

Gënjeshtra dhe intriga, sa ma shumë të mbështjellinë,
Aqë më tepër Krijusin në zemëra të njerzimit e mbjellinë,
Dhe atë, jo vetëm në lindëje edhe përendim,
Por, në tër ruzullin tokësore ku besimtarët kënaqësi
të pa matur-shpirtërorë ndaj Krijuesitë ndijnë,

Tani është në vepër
Lufta e shtatëmëdhijet,
Muslimanët gjdo ditë shumohën,
Kjo është më se e vërtetë,

Propagandë kundër Krijuesit nuk ndalën të turthurojnë,

Por, aq më tepër besimtarët me Krijuesin i bashkojnë,
Në vend të çetësohen, realitetin të kuptojnë,
E me botën Islame progrese të ndertojnë,
Ata në drejtimë të kundërt me shekuj lavërojnë.


Mustafa HOXHA

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP