Këtu sakrifica

>> Thursday, July 30, 2009

Këtu sakrifica

http://fuel411.com/juan/uploaded_images/KiwiSacrifice-780974.jpg

All-llahu krijoi botën

Me një imazh të pakrahasuar

Pastaj krijoi njeriun

Këtë botë për ta shijuar

I sqaroi robit të vet

Se halife e caktoi në tokë

Të punoj atë që urdhërohet

E ti shmanget asaj që indalohet

Prandaj duhet mire ta dijë

Ti shprehë nënshtrimin vetëm Atij

Kush I nënshtrohet All-llahut të lartësuar

Do të meritoj shpërblimin

E kush bëhet mendje madhë

Do të meritoj dënimin

Nuk e krijoi All-llahu dunjanë

Shtëpi shpërblimi që të jetë

Këtu është mundi e sakrifica

Për tu shpërblyer në Ahiret.

Adnan Ameti

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP