Iftari 14

>> Friday, September 04, 2009


Zoti njerëzit të njejtë nuk i bëri,
Edhe pse kishte fuqi e mundësi.
Ai është më I Madhi, Ai është më me fuqi!
Të ndryshëm i bëri, më të mirë e më pak të mirë,
Që tanjohin e ta dinë se:
Ai është më I Madhi, Ai është më me fuqi!
Namaztarë e mohues, falënderues e lakmues,
Për dunja e ahiret njerëzit i ka ndarë Ai vet.
Ai është më I Madhi, Ai është më me fuqi!
Edhe sikur të ishin të njejtë e jo gabimtarë,
Ai do ta shkatërrontë këtë botë,
E do të silltë gabimtarë e pendues.
Ai është më I Madhi, Ai është më me fuqi!
Meqenëse nuk jemi të njejtë,
Cili do të jet më afër Tij?
Ai është më I Madhi, Ai është më me fuqi!
O njeri, oj krijesë e bukur ku je ti?
A dëshiron të jesh pran Tij?
Njëra prej rrugëve është agjërimi.
Ai është më I Madhi, Ai është më me fuqi!


Hevzi ZEQIRI

0 Komentet:

Post a Comment

Video rasti:

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP